بر اساس ماده ۱۶ در زمینه حفاظت از معلولین در برابر بهره‌کشی، سواستفاده و خشونت، کشورها باید:

- قوانین و قواعدی را تصویب کنند که از افراد دارای معلولیت در برابر خشونت، بهره‌کشی و سواستفاده در داخل و خارج خانه حمایت کنند.- تمام تلاش خود را به کار گیرند تا از بهره‌کشی این افراد جلوگیری کرده و همچنین اطمینان پیدا کنند که حمایت‌ها، اطلاعات و آموزش‌های لازم را در مورد اینکه چگونه ممکن است مورد بهره‌کشی قرار گیرند و چگونه باید این موارد را گزارش کنند، فراهم شود.- از نظارت دائم بر مراکز خدمات‌دهی به افراد دارای معلولیت اطمینان یابند و مطمئن شوند که این افراد مورد سواستفاده قرار نمی‌گیرند.- مطمئن شوند که حمایت و حفاظت لازم برای افرادی که مورد سواستفاده قرار گرفته‌اند به منظور کمک و بهبود آن‌ها فراهم است.- از وجود راه‌های مناسب به منظور شناسایی موارد سواستفاده و فراخواندن افراد سواستفاده‌گر به دادگاه اطمینان پیدا کنند.- به صورت ویژه در مورد جلوگیری از سواستفاده از زنان و کودکان تصمیم‌گیری کنند.

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran