بر اساس ماده ۱۴ پیمان‌نامه،‌ افراد دارای معلولیت باید از آزادی و امنیتی همانند آنچه دیگران از آن برخوردارند، بهره‌مند شوند.افراد دارای معلولیت نباید به دلیل معلول‌بودن، زندانی یا محبوس شوند. در شرایطی که فرد معلول به دلیل ارتکاب به جرم زندانی شده است باید با او بر اساس حقوقی که این پیمان‌نامه مشخص کرده است، رفتار شود. همچنین آن‌ها باید از حقوقی مشابه با دیگران و بر اساس قوانین بین‌المللی برخوردار شوند. اگرچه پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت تمام این حقوق را فهرست نکرده است اما از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ارائه اطلاعات کافی در زمینه حقوقی که از آن‌ها برخوردار هستند.

- دسترسی به حمایت و کمک‌های لازم برای برخورداری از دادرسی عادلانه در دادگاه.

- بررسی و رسیدگی به پرونده آن‌ها بدون تبعیض و مانند پرونده دیگر افراد. 

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر@DhrcIran