ماده دوازدهم پیمان‌نامه درباره حقوق مساوی افراد دارای معلولیت با دیگران در برابر قانون است. این ماده تاکید می‌کند که افراد بدون در نظر گرفتن اینکه معلولیت دارند یا نه، در برابر قانون یکسان در نظر گرفته می‌شوند.همچنین تاکید می‌شود:

افرادی دارای معلولیت مانند دیگران حق دارند در مورد مسایل مهم نظرات خود را داشته باشند و در این مسیر باید از حمایت‌های لازم برخوردار شوند. افراد معلول باید در مقابل هرنوع سواستفاده محافظت شوند و در مسیر تصمیم‌گیری نباید از سوی دیگران تحت فشار قرار گیرند.

در امور قضایی نیز دولت‌ها باید اطمینان حاصل کنند که افراد دارای معلولیت از کمک‌های لازم برای بهره‌مندی از حقوق خود برخوردار هستند. از دیگر مواردی که در ماده ۱۲ بر آن تاکید شده، حق مالکیت افراد دارای معلولیت است. این افراد حق دارند که مالکیت اموال، پول و سرمایه‌های خود را داشته باشند و نباید بدون دلیل اموال‌شان از آن‌ها گرفته شود. افراد دارای معلولیت باید بدون تبعیض و مانند دیگران امکان بهره‌مندی از مزایای بانکی را داشته باشند.

کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر@DhrcIran