در کنار فرآهم آوردن زیرساختهای فیزیکی لازم برای افراد دارای معلولیت،‌ آگاهی‌رسانی همگانی در زمینه معلولیت و افراد معلول از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براساس بند اول ماده هشتم این پیمان‌نامه، کشورها موافقت می‌کنند تا بلافاصله به تمام افراد جامعه در زمینه مسایل مربوط به افراد معلول آگاهی‌رسانی کنند و همچنین از احترام به حقوق و کرامت معلولین اطمینان یابند. در این راستا، ‌مبارزه با اعتقادات و باورهای خرافی در مورد معلولیت و افراد معلول از اهمیت بسیاری برخوردار است، مثلا باور به اینکه معلولیت افراد ناشی از ارتکاب آنها یا پدر و مادر آنها به گناه است. این چنین عقایدی ممکن است منجر به تبعیض علیه افراد معلول در جامعه شود.همچنین در راستای آگاهی‌رسانی عمومی همه مردم باید از توانمندی‌ها و قابلیت‌های افراد دارای معلولیت باخبر شوند. در در بند دوم این ماده، روش‌های گوناگون برای رسیدن به این اهداف مشخص شده است.1️⃣ راه‌اندازی پویش (کمپین) به منظور تغییر دیدگاه مردم درباره زندگی افراد دارای معلولیت2️⃣ نشان دادن اینکه افراد معلول چه کارهایی را می‌توانند انجام دهند.3️⃣ آموزش به تمام دانش‌آموزان در مورد حقوق برابر برای افراد معلول 4️⃣ تشویق رسانه‌ها (رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و سایت‌های اینترنتی) به منظور نشان دادن تصویر مناسبی از افراد دارای معلولیت که در راستای ترویج حقوق آنها باشد.5️⃣ حمایت از برنامه‌های آموزشی که به منظور آگاهی‌رسانی حقوق معلولین فعالیت می‌کنند. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر@DhrcIran