ماده یازدهم: آدم‌رباییاعلامیه چه می‌گوید؟۱. به منظور مبارزه با انتقال غیرقانونی کودکان به خارج از کشور و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج، کشورهای عضو اقداماتی معمول خواهند داشت.۲. کشورهای عضو به همین منظور انعقاد توافقنامه‌های دوجانبه، چندجانبه یا الحاق به توافقنامه‌های موجود را تشویق خواهند کرد.  به زبان ساده یعنی چه؟کودکان و نوجوانان نباید خلاف میل و اراده‌شان از کشور محل زندگی خود به کشور دیگری منتقل شوند. در صورتی که چنین اتفاقی بیافتد، کشور موطن آن‌ها باید شرایط را برای بازگشت‌شان فراهم کند. ماده ۱۱ معاهده حقوق کودک به روشنی بیان می‌کند که هیچ‌کس نباید بنا به منافع شخصی خود،‌ کودک یا نوجوان را از کشور محل اقامتش خارج کند. آن‌ها نباید توسط هیچ فردی (حتی والدین‌شان) ربوده شوند. در این راستا کشورها باید با یکدیگر معاهده‌هایی منعقد کنند تا در صورت ربوده‌شدن کودکان و نوجوانان بتوانند آن‌ها را به کشور خود بازگردانند.  منظور از ربایش چیست؟زمانی می‌گوییم یک کودک «ربوده» شده است که ۲ شرط زیر رخ داده باشد:الف) از محل زندگی خود که به صورت قانونی در آنجا اقامت دارد، به جایی منتقل یا در جایی نگهداری شود که امکان بازگشت به محل اقامت اولیه خود را نداشته باشد.ب) کسانی که این کار را انجام داده‌اند مجاز به انجام آن نبوده‌اند یا با اعمال این کار قوانین را نقض کرده باشد.  مواد مرتبطماده ۱۱ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تناتنگی دارد. از جمله:ماده ۲ (عدم تبعیض)ماده ۳ (منافع عالیه کودک)ماده ۵ (راهنمایی والدین)ماده ۶ (حیات و رشد و نمو)ماده ۷ (هویت، ملیت و مراقبت)ماده ۸ (حفظ هویت)- ماده ۹ (جداسازی از والدین)- ماده ۱۰ (پیوند دوباره به خانواده)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۶ (حق حریم شخصی)- ماده ۱۸ (مسئولیت‌های والدین، کمک دولت)- ماده ۳۵ (آدم‌ربایی، فروش و قاچاق) ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran