تعدادی از زندانیان سیاسی زندان اوین که در اعتراض به عدم آزادی و نیز وضعیت نامناسب زندانیان با توجه به شیوع ویروس کرونا در زندانها دست به اعتصاب غذا زده بودند، به اعتضاب خود پایان دادند.رضا خندان،‌ همسر نسرین ستوده، اعلام کرد، این زندانی سیاسی به همراه رضوانه خان بیگی، حسین سرلک، مرتضی نظری و رضا مهرگان از زندانیان سیاسی زندان اوین که با خواست آزادی زندانیان سیاسی به طور جداگانه دست به اعتصاب غذا زده بودند به دلیل شیوع بیش از حد بیماری کرونا و ملاحظه حال روحی هم بندیان و همچنین کاهش فشار روحی مضاعف طی روزهای نوروز بر آنها،‌ به اعتصاب خود پایان داده اند.نسرین ستوده وکیل حقوق بشری زندانی از ۲۶ اسفند ماه  در اعتراض به عدم آزادی زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذا زده بود. وی تاکید کرده بود که بر اساس یک ضرورت ملی باید بسیاری از بندهای زندان های کشور از جمله بند زنان زندان اوین تعطیل و حکومت از در آشتی با دنیا درآید. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran