ماده هشتم: حفظ هویتاعلامیه چه می‌گوید؟۱. دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که حق کودک برای حفظ هویت خود (از جمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی) را مطابق قانون و بدون مداخله غیرقانونی محترم بشمارند.۲. در مواردی که کودک به صورت غیرقانونی از تمام یا بعضی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم خواهند کرد. به زبان ساده یعنی چه؟هویت یک کودک یا نوجوان از بخش‌های گوناگونی تشکیل شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:- اسم و ملیت- نژاد، فرهنگ، مذهب و زبان- ظاهر، توانایی‌ها، هویت جنسی و گرایش جنسی ماده ۸ «معاهده حقوق کودک» در مورد اسم، ملیت و روابط خانوادگی کودک یا نوجوان است و می‌گوید که دولت نباید در این زمینه هیچ‌گونه دخالتی کرده و باید به حق کودک و نوجوان در این زمینه احترام بگذارد.همچنین دولت باید این امکان و آمادگی را داشته باشد تا در صورتی که تحت هر شرایطی هر یک از بخش‌های هویتی کودک یا نوجوان به صورت غیرقانونی مورد تهدید قرار گرفت، از آن‌ها حمایت کند.ضمناً این ماده تاکید می‌کند اسناد و مدارک رسمی که از طریق ثبت اسم، ‌ملیت و والدین کودک و نوجوان تائید کننده هویت او هستند باید به گونه‌ای حفظ و نگهداری شوند که اطلاعات آن‌ها از بین نرود. ماده ۸ و دوران بدو تولداین ماده همچنین بیان می‌کند که کودک یا نوجوان باید بتواند از دوران بدو تولد خود نیز اطلاعات کسب کند. از جمله اینکه: دریابد از چه کشوری آمده است و امکان بهره‌مندی از فرهنگ، مذهب و زبان آن کشور را داشته باشد. در فرزندخواندگیبر اساس ماده ۸، نوجوانانی که به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند حق دارند دنبال پدر و مادری که از آن‌ها متولد شده‌اند بگردند. مواد مرتبطماده ۸ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تنگاتنگی دارد. از جمله:ماده ۲ (عدم تبعیض)ماده ۶ (حیات و رشد و نمو)- ماده ۷ ( هویت، ملیت و مراقبت)- ماده ۹ (جداسازی از والدین)- ماده ۱۰ (پیوند دوباره به خانواده)- ماده ۱۱ (آدم‌ربایی)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۶ (حق حریم شخصی)- ماده ۱۸ (مسئولیت‌های والدین، کمک دولت)- ماده ۲۰ (کودکان محروم از محیط خانواده)- ماده ۲۱ ( سرپرستی)- ماده ۲۲ ( کودکان پناهنده)- ماده ۳۰ (کودکان اقلیت‌ها و گروه‌های قومی)- ماده ۳۵ (آدم‌ربایی، فروش و قاچاق) ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran