ماده پنجم، موضوع:‌ راهنمایی والدیناعلامیه چه می‌گوید؟کشورهای عضو مسئولیت‌ها، حقوق و تکالیف والدین، یا بر حسب مورد اعضای خانواده (مطابق عرف مرسوم هر منطقه)، سرپرستان قانونی یا سایر اشخاصی که به طور قانونی مسئول کودک هستند را در هدایت و ارائه راهنمایی‌های مقتضی به روشی هماهنگ با توانایی‌های بالنده کودک در راستای اعمال حقوق مندرج در پیمان‌نامه حاضر توسط کودک، محترم خواهند شمرد. به زبان ساده یعنی چه؟خانواده کودک یا نوجوان موظفند در راستای بهره‌مندی از حقوق به آن‌ها کمک کنند و از اینکه حقوق‌شان مورد حفاظت قرار می‌گیرد اطمینان حاصل کنند. ماده پنج معاهده می‌گوید که والدین و سرپرستان قانونی کودک یا فرد نوجوان باید بر اساس «منافع عالیه» او عمل کنند. والدین و سرپرستان قانونی در دوران مراقبتی خود باید نسبت به تغییر در توانمندی‌ها، خواست‌ها و نیازهای کودکان و نوجوانان آگاه بوده و هنگام تصمیم‌گیری به منظور اقدام در راستای منافع عالیه آن‌ها این مساله را باید مد نظر داشته باشند. این ماده چه چیزی را نمی‌گوید؟ماده پنجم درباره حمایتی است که یک کودک یا نوجوان از والدین، اعضای خانواده یا سرپرستان قانونی خود دریافت می‌کند و به این معنی نیست که این افراد می‌توانند کودک یا فرد نوجوان را از دستیابی به حقوق خود محروم کنند. اگر منافع عالیه کودک یا نوجوان از سوی والدین و سرپرستان قانونی او مد نظر قرار نمی‌گیرد،‌ امکان تغییر این شرایط برای فرد باید وجود داشته باشد. کودکان و نوجوانان باید بتوانند درباره این تغییرات تصمیم بگیرند. نکته مهم در مورد ماده ۵ اینکه:- این ماده به این معنی نیست که ماندن با والدین، بهترین گزینه برای تمام کودکان و نوجوانان است.- این ماده به این معنی نیست که اگر کودکان و نوجوانان بخواهند از والدین خود دور بمانند،‌ اشتباه است.- این ماده به این معنی نیست که اگر کودکان و نوجوانان با هر دو والد خود در ارتباط نباشند باید مورد سرزنش قرار گیرند.*عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلند@DhrcIran