ماده ۳۹-۳۷ پیمان‌نامه در مورد همکاری کشورها و دیگر سازمان‌ها با کمیته حقوق افراد دارای معلولیت در زمینه پیشبرد اهداف و همچین ارسال گزارش دوره‌ای کمیته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان است.براساس ماده ۳۷، هر کشور همکاری خود را در راستای اطلاعاتی که هر یک از اعضا نیاز دارند با کمیته ادامه می‌دهد. همچنین کمیته تلاش می‌کند به منظور اجرای هر چه بهتر این همکاری راههای مناسب را پیشنهاد دهد.ماده ۳۸ پیمان‌نامه تاکید می‌کند که ادارات و سازمان‌های مختلف توسط کمیته دعوت خواهند شد تا در مورد حوزه کاری خود مشاوره و اطلاعات ارایه دهند.همچنین کمیته ممکن است از دیگر سازمان‌های حقوق‌بشری بخواهد که گزارش‌هایی در مورد اینکه فعالیت‌های آنها چگونه در راستای این پیمان‌نامه قرار می‌گیرد، بنویسند.ماده ۳۹ اشاره می‌کند که کمیته هر ۲ سال یکبار گزارش خود را برای مجمع عمومی سازمان ملل متحد و شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال می‌کند. این گزارش شامل ایده‌ها و پیشنهادات کشورهای گوناگون در مورد کارهایی که باید انجام شود، خواهد بود. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran