در پی اعتصابات گسترده کارگری در سراسر کشور، کانون مدافعان حقوق‌بشر ضمن اعلام حمایت از اعتصاب به عنوان حق مشروع کارگران به منظور دستیابی به خواسته‌های بر حق خود، وضعیت نامناسب جامعه کارگری را ناشی از رشد فزاینده‌ی تورم و گرانی، عدم تناسب افزایش دستمزد و حقوق کارگران، بیکاری خیل عظیم کارگران در نتیجه بسته شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، محرومیت از دست‌یابی به تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری و همچنین تسلط شرکت‌های پیمانکاری طی ۴۲ سال اخیر دانسته است.کانون مدافعان حقوق‌بشر در این بیانیه ابراز امیدواری کرد گروهها، نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی در این شرایط کارگران را تنها نگذارند و با اعلام همبستگی و در صورت لزوم حضور خیابانی مردم آنها را در دستیابی به مطالبات خود یاری کنند. در پایان نیز از مردم آزاده جهان و نهادهای بین‌المللی به منظور حمایت از مبارزه کارگران ایران دعوت به عمل آمده است.✳️ متن کامل این بیانیه در ادامه می‌آید از اعتصابات کارگران در سراسر ایران حمایت می‌کنیم!طی سال‌های اخیر با توجه به رشد فزاینده‌ی تورم و گرانی، عدم تناسب افزایش حقوق و دستمزد کارگران، بیکاری خیل عظیم کارگران در نتیجه بسته شدن کارگاه‌ها و کارخانه‌ها ، محرومیت از دست‌یابی به تشکل‌ها و نهادهای مستقل کارگری و همچنین تسلط شرکت‌های پیمانکاری، وضعیت کارگران در بدترین شرایط طی ۴۲ سال گذشته قرار گرفته است . متعاقب این وضعیت و در نتیجه‌ي تحمیل آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر کارگران و خانواده‌هایشان، اکنون آنها در پی احقاق حقوق تضییع‌شده‌ به اعتصاب سراسری دست زده‌اند .  کانون مدافعان حقوق‌بشر، ضمن حمایت کامل از اعتصابات کارگران در سراسر ایران اعلام می‌دارد در شرایط فعلیِ جامعه‌ی ایران و بی‌توجهی حکومت به خواسته‌های منطقی و بر حق کارگران ، اعتصاب راهکاری موثر و مهم است. امید که این تلاش کارگران مورد حمایت تمام گروه‌ها، نهادهای مدنی، صنفی و سیاسی قرار گرفته و در این شرایط مهم آنها را تنها نگذارند. قطعاً اعلام همبستگی و در صورت نیاز حضور خیابانی مردم به منظور ایجاد حلقه‌ها و گروه‌های حمایتی از کارگران، یکی از اقدامات ممکن به منظور حمایت آنها در دستیابی به مطالبات خود است.   کانون مدافعان حقوق‌بشر هم چنین از مردم آزاده جهان و نهادهای بین‌المللی دعوت می کند با اعلام همبستگی و حمایت از مبارزه کارگران ایران آنان را در دستیابی به مطالبات بر حق‌شان یاری کنند. رئیس کانون مدافعان حقوق بشر - شیرین عبادی