کانون مدافعان حقوق بشر
www.humanrights-ir.org


اعلام همراهی نرگس محمدی
با اعتصاب غذای مهدی کروبی

پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۷ اوت ۲۰۱۷


در پی اعلام اعتصاب غذای مهدی کروبی که در حصر خانگی به‌سر می‌برد، نرگس محمدی که اینک دوران محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذراند، از اعلام همراهی‌اش با مهدی کروبی و اعتصاب غذای خود خبر داد.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، نرگس محمدی، نائب رییس کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کرد:« حصر رهنورد و کروبی و موسوی غیرقانونی و ظالمانه است. همراه با اعتصاب غذای مهدی کروبی در حمایت از خواسته وی، من از تاریخ 26/5/ 96 اعتصاب غذای تر خواهم کرد.»