کانون مدافعان حقوق بشر
www.humanrights-ir.org


رامین کریمیان بازداشت شد

دوشنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۲۰ مارس ۲۰۱۷


رامین کریمیان، پژوهش‌گر و مترجم علوم اجتماعی بازداشت شد.

به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، رامین کریمیان از همکاران مراد ثقفی در نشریه «گفتگو» است.
پیش از این مراد ثقفی، مدیر مسئول نشریه گفتگو نیز بازداشت شده است.
آقای کریمیان مترجم چندین عنوان کتاب است.