ماده بیست و ششم: تامین اجتماعی  اعلامیه چه می‌گوید؟۱. کشورهای عضو، حق هر کودک را برای برخورداری از تامین اجتماعی (از جمله بیمه اجتماعی) به رسمیت می‌شناسند و اقدامات لازم را برای دستیابی به تحقق کامل این حق مطابق با قوانین داخلی خود به عمل خواهند آورد.۲. مزایای مذکور در موارد مقتضی باید با توجه به امکانات و شرایط کودک و اشخاص مسئول نگهداری از او و نیز سایر ملاحظات مربوط به درخواست مزایا از سوی کودک یا از طرف او اعطا شوند. به زبان ساده یعنی چه؟ماده ۲۶ معاهده حقوق کودک می‌گوید در شرایطی که خانواده یا سرپرستان قانونی کودکان و نوجوانان قادر به تامین استانداردهای کافی برای زندگی آن‌ها (از جمله غذای مناسب و کافی، پوشاک، و سرپناه) نیستند، ‌دولت موظف است کمک‌های مالی کافی برایشان فراهم آورد.بعضی شرایط ممکن است خانواده یا سرپرستان قانونی را نیازمند دریافت کمک از دولت کند. از جمله: - بیماری - معلولیت - سالخوردگی  نکته: در بیشتر موارد کمک‌های مالی برای کودکان و نوجوانان به والدین یا سرپرستان آن‌ها داده می‌شود، اما در بعضی موارد آن‌ها خود می‌توانند مستقیماً از کمک‌ها بهره‌مند شوند. والدین و سرپرستان نباید از دسترسی کودک یا نوجوان به کمک‌هایی که نیاز دارد، جلوگیری کنند. مواد مرتبطماده ۲۶ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تنگاتنگی دارد. از جمله:- ماده ۲ (عدم تبعیض)- ماده ۳ (منافع عالیه کودک)- ماده ۶ (حیات، رشد و نمو)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۸ (مسئولیت‌های والدین، کمک دولت)- ماده ۲۳ (کودکان دارای معلولیت)- ماده ۲۴ (سلامت و خدمات بهداشتی)- ماده ۲۷ (استانداردهای کافی برای زندگی)- ماده ۲۸ (حق آموزش) ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran