ماده پانزدهم: آزادی اجتماعات  اعلامیه چه می‌گوید؟۱. کشورهای عضو، حقوق کودک را در مورد آزادی اجتماعات و شرکت در مجامع مسالمت‌آمیز به رسمیت می‌شناسند.۲. به غیر از محدودیت‌هایی که در قانون تصریح شده و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ امنیت ملی یا عمومی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی، یا حمایت از حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است، نباید هیچ‌گونه محدودیتی در اعمال حقوق مذکور ایجاد گردد. به زبان ساده یعنی چه؟ماده ۱۵ معاهده حقوق کودک این مساله را روشن می‌سازد که کودکان و نوجوانان نیز مانند تمامی افراد از حق «آزادی تجمعات»‌ به عنوان یکی از حقوق بشر، برخوردار هستند. به این معنی که آن‌ها آزادند تا:- با دوست یا جمعی از دوستان خود دیدار داشته باشند- گروه تشکیل دهند- به گروه یا تشکیلات بپیوندند- در اعتراضات صلح‌آمیز مشارکت داشته باشند آیا در مورد حق آزادی اجتماعات محدودیتی وجود دارد؟در حالی که ماده ۱۵ معاهده حقوق کودک آزادی تجمعات را ترویج می‌کند،‌ اما در عین حال محدودیت‌هایی را نیز برای آن در نظر می‌گیرد. برای مثال:- کودکان و نوجوانان نمی‌توانند با افراد یا گروه‌هایی ملاقات و ارتباط داشته باشند که حقوق آن‌ها را به مخاطره می‌اندازند. مثلاً نمی‌توانند افرادی را ملاقات کنند که احتمال دارد خطری برای آن‌ها ایجاد کنند.- کودکان و نوجوانان نمی‌توانند با افراد یا گروه‌هایی ملاقات و ارتباط داشته باشند که حقوق دیگران را به مخاطره می‌اندازند.- کودکان و نوجوانان به منظور شکستن قانون نمی‌توانند با افراد یا گروه‌ها در ارتباط باشند.  مواد مرتبطماده ۱۵ با بسیاری از دیگر مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تنگاتنگی دارد. از جمله:- ماده ۲ (عدم تبعیض)- ماده ۳ (منافع عالیه کودک)- ماده ۶ (حیات، رشد و نمو)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۳ (آزادی بیان)- ماده ۱۴ (آزادی اندیشه، وجدان و مذهب)- ماده ۲۹ (اهداف آموزش)- ماده ۳‍۱ (اوقات فراغت، بازی و فرهنگ)- ماده ۳۲ (کودک کار)- ماده ۳۷ (بازداشت و مجازات) ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran