ماده سی و پنجم: آدم‌ربایی، فروش و قاچاقاعلامیه چه می‌گوید؟به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شکل، کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی ملی، دوجانبه و چندجانبه را به عمل خواهند آورد.  به زبان ساده یعنی چه؟ماده ۳۵ معاهده حقوق کودک روشن می‌سازد که ربودن، فروش یا قاچاق کودکان و نوجوانان همیشه و تحت هر شرایطی اشتباه است. این ماده به دلیل حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر خطرات این مسئله تصویب شده و در این مسیر دولت‌ها باید از تمامی امکانات و قابلیت‌های خود استفاده کنند.دیگر مواد معاهده حقوق کودک اَشکال دیگری از ربودن، فروختن و قاچاق را پوشش می‌دهند اما شاید مانند این ماده تمامی جوانب آن را پوشش ندهند. ماده ۳۵ آشکار می‌کند که این مسائل هیچگاه نباید رخ دهد و در صورت رخداد، نقض آشکار حقوق کودک یا نوجوان است.  نکته: منظور از ربودن چیست؟زمانی می‌گوییم یک کودک «ربوده» شده است که دو شرط زیر رخ داده باشد:الف) از محل زندگی خود که به صورت قانونی در آنجا اقامت دارد به جایی منتقل یا در جایی نگهداری شود که امکان بازگشت به محل اقامت اولیه خود را نداشته باشد.ب) کسانی که این کار را انجام داده‌اند مجاز به انجام آن نبوده‌اند یا با اعمال این کار قوانین را نقض کرده باشد.  نکته ۲: ماده ۱۱ و ۳۵ معاهده حقوق کودک بر حفاظت از کودکان در برابر ربوده شدن تاکید دارند.  مواد مرتبطماده ۳۵ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تنگاتنگی دارد. از جمله:- ماده ۲ (عدم تبعیض)- ماده ۳ (منافع عالیه کودک)- ماده ۶ (حیات، رشد و نمو)- ماده ۸ (حفظ هویت)- ماده ۱۱ (آدم‌ربایی)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۶ (حق حریم شخصی)- ماده ۲۰ (کودکان محروم از محیط خانواده)- ماده ۲۱ (سرپرستی)- ماده ۳۲ (کودک کار)- ماده ۳۳ (سومصرف موادمخدر)- ماده ۳۴ (استثمار جنسی)- ماده ۳۶ (دیگر اَشکال استثمار)- ماده ۳۹ (توانبخشی کودکان قربانی)* همچین پروتکل الحاقی به معاهده حقوق کودک در مورد خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان و نیز پروتکل الحاقی به معاهده حقوق کودک در مورد به‌كارگيری کودکان در مناقشات مسلحانه ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran