ماده سی و سوم: سو‌مصرف موادمخدر اعلامیه چه می‌گوید؟کشورهای عضو کلیه اقدامات مقتضی از جمله اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی را به عمل خواهند آورد تا کودکان را در برابر استفاده غیرمجاز از داروهای مخدر و روانگردان که در اسناد بین‌المللی مربوطه توصیف شده‌اند، حمایت نمایند و از استفاده از کودکان در تولید غیرمجاز و قاچاق چنین موادی جلوگیری کنند.  به زبان ساده یعنی چه؟ماده ۳۳ معاهده حقوق کودک بیان می‌کند که کودکان و نوجوانان از این حق برخوردارند که در برابر هرگونه موادمخدر و داروهای زیان‌آور مورد حفاظت قرار گیرند. به منظور حفاظت در برابر موادمخدر و داروهای زیان‌آور، باید در مورد اثرات آن‌ها به کودکان و نوجوانان آموزش داده شود. نظرات و عقاید نوجوانان نیز در راستای آموزش در این زمینه، باید در نظر گرفته شود. این ماده همچنین تاکید می‌کند در صورتی که والدین کودکان و نوجوانان به استفاده از موادمخدر اعتیاد دارند، فرزندان باید از اثرات موادمخدر والدین محافظت شوند و زندگی آن‌ها نباید به واسطه این مسئله دشوارتر شود. نکته:‌ به این منظور دولت باید تمام ابزارهای ممکن خود را در راستای حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر مصرف موادمخدر و به‌ویژه سواستفاده از آن‌ها در تجارت موادمخدر به کار گیرد.  مواد مرتبطماده ۳۳ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تنگاتنگی دارد. از جمله:- ماده ۲ (عدم تبعیض)- ماده ۳ (منافع عالیه کودک)- ماده ۶ (حیات، رشد و نمو)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۷ (دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های جمعی)- ماده ۱۹ (محافظت در برابر هر نوع خشونت)- ماده ۲۴ (سلامت و خدمات بهداشتی)- ماده ۲۹ (اهداف آموزش)- ماده ۳۲ (کودک کار)- ماده ۳۷ (بازداشت و مجازات)- ماده ۳۹ (توانبخشی کودکان قربانی)* همچین پروتکل الحاقی به معاهده حقوق کودک در مورد خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran