ماده سی‌ام: کودکان اقلیت‌ها و گروه‌های قومی  اعلامیه چه می‌گوید؟در کشورهایی که اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارند یا افرادی با منشأ بومی، کودک متعلق به این‌گونه اقلیت‌ها یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداری از مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروه خود محروم شود.  به زبان ساده یعنی چه؟ماده ۳۰ معاهده حقوق کودک بر این مسئله تاکید می‌کند که کودکان و نوجوانانی که متعلق به یک گروه اقلیت هستند حق دارند فرهنگ، زبان و دین خود را بیاموزند و با افراد دیگر در آن گروه به اشتراک بگذارند.گروه‌های اقلیت شامل:- اقلیت‌های قومی- اقلیت‌های مذهبی- اقلیت‌های زبانی: منظور افرادی هستند که به زبانی غیر از زبان اکثریت مردم صحبت می‌کنند. این مسئله شامل زبان‌های اشاره (مورد استفاده افراد ناشنوا) و همچنین زبان‌های گفتاری می‌شود.   نکته:‌ اگرچه بیشتر مواردی که در ماده ۳۰ به آن‌ها اشاره شده در دیگر مواد معاهده حقوق کودک بیان شده‌اند اما این ماده در پی تاکید بر این مسئله است كه حقوق كودكان و نوجوانان اقلیت نباید توسط دیگران نادیده گرفته شود.  قانون اساسی در این مورد چه می‌گوید؟بر اساس اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیت‌های مذهبی و دینی در انجام مراسم مذهبی و همچنین در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه خودشان آزاد هستند. و علی‌رغم اینکه بر اساس اصل ۱۵ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی معین شده است اما استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و همچنین آموزش آن‌ها در مدارس را مجاز شمرده است.  این ماده چه چیزی را نمی‌گوید؟این ماده به این معنی نیست که فرهنگ یا دین یک کودک یا نوجوان می‌تواند به عنوان ابزاری به منظور نادیده گرفتن حقوق بشر آن‌ها به کار گرفته شود. به طور مشخص، کودکان و نوجوانان از این حق برخوردارند که در برابر هر نوع عملی که ممکن است به آن‌ها آسیب وارد کند، بدون در نظر گرفتن اینکه آن عمل بخشی از فرهنگ آن‌ها هست یا نه، محافظت شوند.  مواد مرتبطماده ۳۰ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تنگاتنگی دارد. از جمله:- ماده ۲ (عدم تبعیض)- ماده ۳ (منافع عالیه کودک)- ماده ۵ (راهنمایی والدین)- ماده ۶ (حیات، رشد و نمو)- ماده ۸ (حفظ هویت)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۶ (حق حریم شخصی)- ماده ۲۰ (کودکان محروم از محیط خانواده)- ماده ۲۱ (سرپرستی) - ماده ۲۲ (کودکان پناهنده)- ماده ۲۴ (سلامت و خدمات بهداشتی)- ماده ۲۸ (حق آموزش)- ماده ۲۹ (اهداف آموزش)- ماده ۴۰ (عدالت برای نوجوانان) ✳️ عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلندکانال تلگرامی کاتون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran