ماده دهم: پیوند دوباره به خانواده اعلامیه چه می‌گوید؟۱. به موجب تعهدات ناشی از بند ۱ ماده ۹، کشورهای عضو درخواست کودک یا والدین او را برای ورود به یک کشور عضو یا خروج از آن به منظور پیوند مجدد خانواده، با نظر مثبت و به روشی انسانی و سریع بررسی خواهند کرد. کشورهای عضو علاوه بر این، تضمین خواهند کرد که تسلیم چنین درخواستی تبعات نامطلوبی برای درخواست‌کنندگان و اعضای خانواده آنان در پی نداشته باشد.۲. کودکی که والدینش مقیم کشورهای مختلفی هستند حق دارد که جز در شرایط استثنایی، به صورت منظم روابط شخصی و تماس مستقیم خود را با هر دو والد حفظ نماید. به این منظور و مطابق با تعهدات کشورهای عضو به موجب بند ۱ ماده ۹، کشورهای عضو حق کودک و والدین او را برای ترک هر کشوری (از جمله کشور خود) و ورود به کشور خود محترم خواهند شمرد. حق ترک هر کشوری تنها مشمول محدودیت‌هایی است که در قانون تصریح شده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضروری است و با سایر حقوق مندرج در پیمان‌نامه حاضر منطبق است.  به زبان ساده یعنی چه؟ماده ۱۰ معاهده حقوق کودک بیان می‌کند که کودکان و نوجوانان باید از امکان ارتباط و ملاقات با خانواده خود برخوردار باشند، حتی اگر آن‌ها در کشورهای متفاوتی زندگی می‌کنند. این ماده همچنین در مورد شرایطی صحبت می‌کند که کودکان و نوجوانان در صورت امکان بتوانند با والدین خود زندگی کنند، و در این راستا تاکید می‌کند که:- کودکان و نوجوانان به منظور ملاقات یک یا هر دو والد خود باید امکان ورود به کشورهای دیگر را (چه به صورت دائمی و چه به صورت موقت) داشته باشند.- کودکان و نوجوانان و همچنین پدر و مادر باید امکان ورود و خروج از کشورها را به منظور ملاقات با یکدیگر داشته باشند.- و کودکان و نوجوانان همیشه باید قادر به ورود یا خروج از کشور خود باشند.  مواد مرتبطماده ۱۰ با بسیاری از مواد معاهده حقوق کودک ارتباط تناتنگی دارد. از جمله:- ماده ۲ (عدم تبعیض)ماده ۳ (منافع عالیه کودک)- ‍ ماده ۵ (راهنمایی والدین)- ماده ۶ (حیات و رشد و نمو)ماده ۷ (هویت، ملیت و مراقبت)ماده ۸ (حفظ هویت)ماده ۹ (جداسازی از والدین)- ماده ۱۱ (آدم‌ربایی)- ماده ۱۲ (احترام به نظرات کودک)- ماده ۱۶ (حق حریم شخصی)- ماده ۱۸ (مسئولیت‌های والدین، کمک دولت)- ماده ۲۲ ( کودکان پناهنده)- ماده ۳۵ (آدم‌ربایی، فروش و قاچاق)  عکس: کمیسیونر کودکان و نوجوانان اسکاتلند@DhrcIran