آفرین نیساری و کارن وفاداری با تودیع ۴۰میلیارد تومان وثیقه از زندان آزاد شدند. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، آفرین نیساری، مدیر گالری "ان"‌ و کارن وفادادی، دو تابعیتی ایرانی- امریکایی، در تاریخ ۹۵/۴/۳۰ توسط سپاه پاسداران بازداشت و پس از سپری کردن بیش از ۵ ماه سلول‌های انفرادی در بند ۲- الف به بندهای عمومی در اوین منتقل شدند. دادگاه بدوی آنها در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست آقای صلواتی برگزار شد و آفرین نیساری به ۱۶سال حبس و کارن وفاداری به ۲۷سال حبس محکوم شدند. طبق رأی آقای صلواتی، کلیه اموال و املاک آقای وفاداری مصادره اعلام شد. سپس پرونده برای تجدید نظر به شعبه ۳۶ به ریاست آقای زرگر فرستاده شد.