logo_kanoon


مسئولیت مدنی دولت ایران در حمایت
از شهروندان در برابر مین های زمینی
مین: قاتلین خفته
يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۲ - ۰۱ دسامبر ۲۰۱۳

min.jpg
مرکز حامیان حقوق بشر که ریاست آن با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل است به همراه انجمن حقوق بشر کردستان ایران در ژنو در گزارشی با عنوان "مین: قاتلین خفته" به بررسی موضوع مین در ایران پرداخته اند. آنان در گزارش خود بر مسئولیت مدنی دولت ایران در حمایت از شهروندان در برابر مین های زمینی تأکید کرده اند. همچنین در این گزارش آمده است که ٢٥ سال پيش، ٢٠ ميليون مين در دل ٤ ميليون و ٢٠٠ هكتار از زمينهاى هم مرز بين ايران و عراق كاشته شد تا از نفوذ ” دشمن” در دو سوى مرز، پيشگيرى كند. حال اينكه در همه اين ٢٥ سال خود اين مينها دشمن جان مردم بى دفاعى بوده اند كه تنها گناهشان زندگى در نزديكى مرزها بوده است با وجود پاكسازيهايى كه انجام شده، هنوز حدود ٣ ميليون هكتار از زمينهاى مرزى آلوده به مين است در اين بيست و پنج سال آمار حكايت از حدود ٨٠٠ كشته در سالهاى بين ٦٧ تا ٨٣ دارد. اما واقعيت اين است كه هرگز آمار دقيقى از تعداد قربانيان ارائه نشده است.
آخرين قربانيان مين در ايران، هفت كودك مريوانى هستند كه ٢٦ مهرماه امسال ( ١٣٩٢) جست و خيزهاى كودكانه شان با انفجار مينها به خون كشيده شد.كودكانى كه روياهايشان در يك لحظه؛ لحظه شوت زدن به توپ پلاستيكى فوتبال يا پريدن و دويدن، به كام اژدهاى خفته در زمين فرو مى شود. در گزارش زير سرگذشت واقعى اژدهايى به نام "مين" در سرزمين ايران را مى خوانيد.گزارش "مین: قاتلین خفته"send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر