logo_kanoon


در اعتراض به بی توجهی مسئولان
اعتصاب غذای چند تن
از زندانیان بند 350 زندان اوین
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۲ - ۰۲ نوامبر ۲۰۱۳

عبدالفتاح سلطانی، امیر خسرو دلیر ثانی، سعید مدنی و مهدی خدایی که اینک در زندان دوران محکومیت خود را می گذرانند در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار که نیاز به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان دارند و عدم توجه مسئولان زندان به وضعیت وخیم آنان از روز شنبه 11 آبان ماه دست به اعتصاب غذا زده اند.
اسماعیل برزگر از ٨ روز قبل و محمد حسن پور سیفی نیز از امروز در اعتراض به بی توجهی مسئولان زندان به بیماری های خود وارد اعتصاب غذا شده اند.
به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خواسته اعتصاب کنندگان، اعزام بیماران به بیمارستانی خارج از زندان ومرخصی برای درمان آنهاست. بر اساس اطلاعات رسیده تعداد زندانیان بیمار بند ٣٥٠ زندان اوین بیش از ٣٠ نفر است که اسامی برخی از آنان عبارت است از: احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم، حمید نقیبی، داود اسدی، مرتضی محمدی، علی رضا احمدی، نادر جانی، یاشار دارالشفا، احمد رضا مرادی، علیرضا بهشتی، حسین رونقی ملکی، اصغر محمودیان ( که با وجود بیماری های مختلف قبلا به زندان سمنان منتقل شده است) و کیوان صمیمی بهبهانی (که احتیاج به درمان دارد و مدتی قبل به زندان رجائی شهر منتقل شده است).


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر