logo_kanoon


در خواست گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد:
ایران به بازداشت روزنامه نگاران پایان دهد
سه شنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۵ فوريه ۲۰۱۳

گزارشگر ویژه آزادی عقیده و بیان، رییس گزارشگران گروه کاری برای حبس و بازداشت خودسرانه، گزارشگر ویژه مدافعان حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، چهار گزارش گر ویژه سازمان ملل با صدور اطلاعیه ای در ژنو، از جمهوری اسلامی ایران خواستند تا به بازداشت گسترده روزنامه نگاران در ایران پایان دهد و بازداشت شدگان را آزاد کند.
نیروهای امنیتی هفته گذشته با ورود به دفاتر روزنامه ها، حداقل 17 روزنامه نگار را بازداشت کردند. اکثر این روزنامه نگاران برای رسانه های مستقل خبری کار می کنند. حکم های بازداشت و جلب برای چند نفر دیگر نیز صادر شده است. پیش از این دستگیری ها، بیش از 40 روزنامه نگار در ایران در زندان به سر می بردند.
به گزارش جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر)، این چهار گزارشگر حقوق بشری سازمان ملل گفتند: «موج اخیر بازداشت روزنامه نگاران تنها به خاطر انجام فعالیت های حرفه ای آنها نقض آشکار تعهدهای ایران بر اساس حقوق بین المللی حقوق بشر است.»
چهار گزارشگر سازمان ملل ابراز نگرانی کردند که دستگیری 17 نفر تاکنون بخشی از اقدامی گسترده تر برای سرکوب روزنامه نگاران و رسانه های مستقل در ایران با اتهام همکاری با رسانه ها و سازمان های حقوق بشر "ضد انقلابی" خارجی است. این کارشناسان سازمان ملل گفتند: «حق ارتباط با سازمان های بین المللی، شامل سازمان های غیردولتی، وجه بنیادی آزادی بیان و استفاده از این گونه اتهام ها برای انجام دستگیری های گسترده با تعهدهای حقوق بشری بین المللی ایران کاملا مغایر است.»
«دستگیری های گسترده برای مجازات استفاده از آزادی بیان نگران کننده است. روزنامه نگاران باید بتوانند بدون ترس از آزار، دستگیری و ارعاب سخن بگویند و بنویسند.»
این کارشناسان هشدار دادند: «دستگیری های اخیر پیش از انتخابات خرداد 1392، در مقطعی مهم از توسعه سیاسی ایران، می تواند باعث تشدید خودسانسوری و محدودیت زیاد بر آزادی بیان و عقیده شود.»
عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران با استقبال از بیانیه چهار گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل امروز گفت: «در جدول رده بندی سالانه آزادی مطبوعات که «گزارشگران بدون مرز» هفته گذشته منتشر کرد، جمهوری اسلامی ایران در سال 2012 در میان 179 کشور از حیث رعایت آزادی بیان و مطبوعات در رده 174 قرار داشت. اما گویا این هم برای دولتمردان کافی نیست. آنها می کوشند مقام آخر جهان را در این رده بندی به خود اختصاص دهند. دستگیری های اخیر روزنامه نگاران بخشی از چارچوب ایجاد رعب و وحشت از طریق افزایش حکم های اعدام ها، اجرای اعدام در انظار عمومی، محکومیت مدافعان حقوق بشر و دیگر آزادی خواهان است که با هدف بزرگتر جلوگیری از اعتراض های آتی مردم دنبال می شود.»


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر