logo_kanoon


توضیح سایت کانون مدافعان حقوق بشر
در خصوص یک گزارش
سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۱ - ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲

سردبیر محترم روزنامه الکترونیکی روز آنلاین
با سلام
روز دوشنبه دهم مهر ماه 1391در آن روزنامه الکترونیکی، گزارشی در خصوص برخوردهای امنیتی با اعضای کانون مدافعان حقوق بشر منتشر شده بود که در خصوص یک پاراگراف آن توضیحاتی ارائه می شود. در گزارش مورد اشاره، آمده است: « کانون مدافعان حقوق بشر که در سال ۸۱ تأسیس و به عضویت فدراسیون جهانی بین الملل حقوق بشر درآمد، تشکلی غیر دولتی است. فعالیت این تشکل مدنی سال ۸۵ از سوی دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور غیر قانونی اعلام و دفتر آن دی ماه ۸۸ توسط نیروهای امنیتی پلمپ شد. اعضا و حقوقدانان فعال این کانون بارها بازداشت و زندانی شده اند.»
طبق صورت جلسات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اکثریت اعضای کمیسیون موجودیت و ثبت قانونی کانون مدافعان حقوق بشر را موکول به تغیراتی جزئی در اساسنامه کردند. طبق نظر کمیسیون مذکور اساسنامه جدید تنظیم و تقدیم شد اما متاسفانه به علت تغیراتی که در اعضای کمیسیون مذکور اتفاق افتاد بر خلاف قانون از ثبت کانون مدافعان حقوق بشر خودداری کردند. همچنین بر طبق ماده ۲۶ قانون اساسی احزاب، جمیعت ها، انجمن های سیاسی و صنفی آزاد هستند و به همین دلیل کانون مدافعان حقوق بشر دارای موجودیت قانونی است. علت مراجعه و درخواست از کمیسیون ماده ۱۰ صرفا جهت امکان استفاده از مزایای قانونی بوده است. بنابراین کانون مدافعان حقوق بشر دارای شخصیت حقوقی است که انحلال آن صرفا موکول به صدور حکم از سوی دادگاه ذیصلاح است که چنین امری صورت نگرفته و ماموران امنیتی بدون داشتن حکمی با هجوم به دفتر کانون آنجا را بسته و پلمپ کردند و سپس بر خلاف قوانین دفتر و اموال کانون مصادره شد و در مزایده به فروش رفت.
با تشکر از آن روزنامه الکترونیکی برای انتشار گزارش های خبری در مورد نقض حقوق بشر در ایران، خواهشمندیم تا باانعکاس موضوع، نسبت به رفع سوء برداشت خوانندگان محترم نشریه الکترونیکی روزآنلاین اقدام فرمایید.
با سپاس مجدد
سایت کانون مدافعان حقوق بشر
23 مهر ماه 1391


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر