logo_kanoon


حمایت حامیان مادران پارک لاله نورنبرگ
از کمپین آموزگاران در بند
پنجشنبه ۶ مهر ۱۳۹۱ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۲

حامیان مادران پارک لاله نورنبرگ با انتشار بیانیه ای از کمپین آموزگاران در بند حمایت کردند. متن بیانیه حامیان مادران پارک لاله نورنبرگ که در 5 مهر 1391 منتشر شده، به شرح زیر است:
ما حامیان مادران پارک لاله نورنبرگ, روز جهانی معلم را که مصادف با 14 مهر ماه (مطابق با 5 اکتبر) میباشد, با یاد وخاطره معلم مبارز وفداکار فرزاد کمانگر, که به جرم آزادگی و حق طلبی اعدام شد, گرامی می داریم وهم صدا با همه کوشندگان کمپین حقوق معلمان ایران خواهان آزادی کلیه اموزگاران در بند کشورمان هستیم. با کمال تاسف امسال بیشتر ازهر سال شاهد برخورد خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی با مبارزات حق طلبانه صنفی و دمکراتیک انها هستیم . نهادهای امنیتی وقضائی ایران با اجرای احکام ظالمانه ای همچون احضار وانفصال از خدمت تا اخراج, تبعید, زندان وحتی حکم اعدام سعی در ارعاب معلمان به قصد واداشتن آنان به انصراف از خواستهای بحق صنفی خود را دارند واین در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران نه تنها متعهد به اجرای کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر که ضامن حقوق دمکراتیک اتحادیه های صنفی است میباشد بلکه بر طبق اصول 26 و27 مندرج درقانون اساسی کشورکه حق شرکت در تجمعات صنفی آحاد مردم ایران را به رسمیت شناخته موظف به رعایت این اصول نیز می باشد.
فهرستی که به کوشش کمپین حامیان معلمین بازداشت شده و زندانی و تحت فشار تهیه شده تنها گوشه ای از فشار دستگاه حکومتی در ایران بر روی این قشر زحمتکش جامعه بوده و بر همه مبرهن است که اثرات ناشی از این فشارها و تهدیدات بر آنها در حوصله این فهرست نمی باشد.
ما حامیان مادران پارک لاله نورنبرگ فرا رسیدن این روز فرخنده را به کلیه معلمان زحمتکش کشورمان تهنیت میگوئیم وهم صدا با حامیان این کمپین بر آنیم که صدای حق طلبی این عزیزان را رساتر سازیم.
حامیان مادران پارک لاله نورنبرگ ، 5 مهر 1391


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر