logo_kanoon


دفاع اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران
از مطالبات معلمان
سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۱ - ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۲

"اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران" با صدور اطلاعیه ای از مطالبات دمکراتیک معلمان در ایران دفاع کرد. متن اطلاعیه "اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران" به شرح زیر است:
ما از مطالبات دمکراتیک معلمان در ایران دفاع میکنیم
در ایران نقض حقوق بشر همه گیر است. معلمان بعنوان بخش بزرگی از جمعیت حقوق بگیر، نقش بنیادی در آموزش و روشنگری در جامعه داشته، بدین خاطر همواره تحت نظارت پلیسی قرار داشته اند، حقوق صنفی و مدنی آنان، پایمال گشته. در سال های اخیر صدها نفر از معلمان فعال در تشکل های صنفی و دمکراتیک در زیر ضرب و شتم به زندان انداخته شده، شکنجه گردیده و تعدادی از آنها از جمله معلم آزادیخواه، فرزاد کمانگر (در سال۱۳۸۹)، بدون هیچ گونه اقدام حقوقی وناظران قضائی، اعدام گشته اند. آموزگاران مانند بسیاری از دیگراقشاراجتماعی با شرایط سخت اقتصادی دست به گریبان هستند. حقوق آنها معمولا در سطح کم درآمد ترین اقشارمی باشند. بخش بزرگی از آنها، همواره، در معرض کاهش حقوق، کم کاری و بیکاری هستند و در صورت اعتراض و اعتصاب، با سرکوب های وحشیانه از طرف رژیم مواجه شده به بند کشیده می شوند.
ما از تمامی طرفداران آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی می خواهیم که در آستانه فرارسیدن روز جهانی معلم (۵اکتبر)، به دفاع از مطالبات حق طلبانه (صنفی و دمکراتیک) آموزگاران، بویژه معلمان در بند، صدای عدالت طلبی آنها را به گوش جهانیان رسانده و خواستار آزادی بدون قید وشرط آنان گردند.
کمیسیون اکسیون ـ بین الملل
اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران
اول مهر ۱۳۹۱
۲۲ سپتامبر ۲۰۱۲


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر