logo_kanoon


به یاد آر
خاله هایت را می گویم...
چهار شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۲۰ ژوين ۲۰۱۲

منصوره شجاعی

mansoorehshojaee.jpg
دو سه روزی است که فضای مجازی اینترنت، میزبان حقیقت زنانه ای شده است که مخاطبان سبزو سرخ وآبی و خاکستری خویش را با ندایی دعوت گر به فضای بنفش خویش فرا می خواند.
"زنان ایرانی را به خاطربسپار"، نام وب سایتی است که به ابتکار شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، فعال حقوق بشر وحقوق زنان راه اندازی شده است.
توجه به زنان زندانی و کشته شده، به همت خود زنان از سالهای پس از انقلاب مرسوم شد.
این توجه در قالب خاطره نویسی، از سوی زنانی که از کشور خارج شده بودند آغاز شد و بخش مهمی از تاریخ نانوشته کشور را به تحریر کشید. اما بیشتر حدیث نفس بود تا آرشیو سازی و مستند کردن این بخش از تاریخ.
تاسیس سایت بنیاد برومند با رویکردی حقوق بشری در مستندسازی در این حوزه اقدام بسیار مهمی بود،اما سایت زن ایرانی را به خاطر بسپار اولین تلاش برای مستند سازی این موضوع در فضای اینترنت است.
سایت از سه قسمت اصلی تشکیل شده
در صفحه اصلی سایت در کنار فیلمی از نسرین ستوده، یادداشتی درباره علت وجودی سایت نوشته شده که در آن میخوانیم:
"به احترام زنان شجاعی که از آزادی و جان خود گذشتند، این سایت به دو زبان فارسی و انگلیسی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۱ رو نمائی شد و هدف آن ترسیم نمائی از مبارزات زنان ایران است. دختران ما در هر تحول سیاسی و اجتماعی که در ایران فردا صورت پذیرد، با یاد آوری مبارزات مادران خود و با پشتوانه فعالیت های همه جانبه خویش، اجازه نخواهند داد که دیگر بار به بهانه های واهی، پیروان فرهنگ پدر سالار حقوق آنان را نادیده گیرند".
رونمایی سایت در روز بیست ودوخرداد، روز همبستگی زنان ایران، نشانه تعهد و دغدغه اصلی شیرین عبادی نسبت به جنبش زنان و نیز یادآوری این نکته است که همپوشی های تاریخی هرچند که از یک سو انتخابات به خون کشیده شده بیست دوخرداد باشد و واقعه بسا مهم تجمع بزرگ زنان در صحن مقابل دانشگاه تهران و سال بعد، میدان هفت تیر و سالهای بعد تا به کوهپایه های "دار آباد" تهران و....در تقویت یکدیگر ونه در به فراموشی سپردن دیگری است.
رونمایی سایت دراین روز، نشان داد که برای حفظ ارزش و منزلت یاد و راه "عموهای" زندانی و کشته شده نمیتوان از خاله ها ی زندانی و کشته شده یاد نکرد... اگر احمد شاملو، سلطان ازلی و ابدی شعر معاصرایران چنین سرود و جاودان ساخت:
به یاد آرعموهایت را می گویم از مرتضی سخن می گویم....
اینک ازورای تصویر نسرین ستوده در زمینه بنفش و زنانه این سایت ندایی چنین شنیده می شود:
به یاد آر خاله هایت را می گویم از هاله ها سخن می گویم..برگرفته از: روزآنلاین

send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر