logo_kanoon


بياينه درباره گرد همایی 22 خرداد مدافعان حقوق زنان
يکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۸۷ - ۰۲ نوامبر ۲۰۰۸

هم مهمانان گرامی

گرد همایی 22 خرداد برخی از مدافعان حقوق زنان علیه هر گونه تبعیض جنسی به استناد اصل 27 قانون اساسی مشروع و قانونی است عدم اخذ مجوز از مقامات ، خدشه ای به این حق وارد نمی سازد.
کانون مدافعان حقوق بشر بر این باور است که :
1 - تجمع و راهپیمایی به استناد اصل 27 قانون اساسی و ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله حقوق بنیادین مردم بوده و برابر اصل 9 قانون اساسی هیچ مقامی حق سلب یا محدود کردن آن را با ولو وضع قانون ندارد مسئولین اجرایی باید به این حق قانونی و مشروع مردم عملاًٌ احترام بگذارند .
2 – حمله خشونت بار برخی از ماموران انتظامی و ضرب و شتم مردم و توقیف غیر قانونی برخی از تجمع کنندگان از جرایم مشهود و عمومی بوده که مرتکبین این اعمال از طرف دادستان حتی بدون شکایت شکات خصوصی مورد تعقیب قرار گیرند ، هر چند تجربیات گذشته نشان میدهد که برخی مقامات حق تجمع و راهپیمایی را برای مردم به رسمیت نشناخته و تجمع کنندگان و راهپیمایان را مورد تعقیب و توقیف قرار می دهند، بدون آنکه متجاوزین به حقوق مردم را مواخذه نماید . تجمعات اخیز مردمی از جمله تجمع زنان در پارک دانشجو و کارگران سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران مورد حمله عناصری از نیروی انتطامی قرار گرفته ومهاجمین مورد تعقیب قرار نمی گیرند به مراسم قانونی و مشروع دراویش گنابادی در حسنیه شریعت حمله و تعدادی زیادی از افراد فوق بوسیله سلاحهای سرد وگرم زخمی شده و زخمی شدگان تعقیب و زندانی و بعضاً در دادگاه محکوم گردیده ولی شکایت مجروحین رسیدگی نشده و دادسرای عمومی قم به حتمی ترین وظیفه خود که جمع آوری دلایل علیه مهاجمین به تجمعات می باشد ،عمل نکرد است .
3 – به استناد واصل 37 قانون اساسی کلیه دستگیرشدگان تجمع 22 خرداد 85 که جز استیفای حقوق قانونی خود عمل دیگری انجام نداده اند باید به فوریت آزاد شده و از آنها دلجویی گرددوخسارت وارده جبران شود

3 – کانون مدافعان حقوق بشر ما نند همیشه آمادگی خود را جهت دفاع ازحقوق قانونی دستگیر شدگان اعلام می داد .کانون مدافعان حقوق بشرsend page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر