logo_kanoon


اظهار تاسف آیت الله اردبیلی و آیت الله صانعی
از بازداشت نرگس محمدی
پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۱ - ۱۰ مه ۲۰۱۲

s_a.jpg
آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی در تماس های جداگانه با خانواده تقی رحمانی نسبت به بازداشت نرگس محمدی اظهار تاسف کردند.
به گزارش سایت ملی- مذهبی، آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی در گفت و گو با مادر تقی رحمانی که اینک از علی و کیانا – فرزندان تقی رحمانی و نرگس محمدی – نگه داری می کند، ضمن احوالپرسی از او، از این برخورد اظهار ناراحتی کردند. این دو روحانی برجسته ساکن قم در تماس تلفنی خود، ضمن دعا برای اصلاح امورکشور، ابراز امیدواری کردند تا این دو کودک هر چه زودتر بتوانند از محبت والدین شان برخوردار شوند.
پیش از این نیز آیت الله بیات نسبت به بازداشت نرگس محمدی اظهار تاسف کرده بود.
بازداشت نرگس محمدی در زنجان که به نوعی تبعید در آن شهر بود، انعکاس داخلی و جهانی وسیعی یافت وطیف های مختلف فکری از این بابت اظهار تأسف کردند.


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر