logo_kanoon


بيانيه در باره صدور حکم اعدام صدام حسین
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۸۷ - ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸

هموطنان عزیز
خبر صدور حکم اعدام صدام حسین حاکم مطلق عراق موجی از شادی ونگرانی رابهمراه داشت شادی برای مردمی که صرفاً در راه آزاد اندیشی در حکومت مستبد و فاسد او حقوق و هستی خویش در معرض تجاوز و ظلم و شکنجه و اعدام قرار گرفته بود و اکنون دادگاهی در عراق به جنایات او رسیدگی کرده و مجازات خواهد شد و البته این هشداری به تمام دیکتاتورهای جهان بوده که امروز در دنیایی متفاوت از گذشته زندگی میکنیم و باید حاکم ستمگر به حقوق ملّتشان احترام گذاشته و تسلیم رأی و نظر مردم کشور خود باشند، نگرانی که این محاکمه تحت استیلای دول استمارگر انجام شده و بیشتر بار ورنگ سیاسی داشته و با اهداف اشغالگران مقاربت داشته و ذاتاً متهمین این پرونده نمی توانند از دادرسی منصفانه برخوردار گردند و حقوق طبیعی و قانونی آنها در گرو معادلات سیاسی قرار گرفته است چه آنکه تشکیل دادگاه جهت رسیدگی بجرایم متعدد متهمین فوق در عراق در نتیجه آن که از قبل برای استعمارگران روشن و با اهداف آنان نزدیک بود، قطعاً با دخالت و رضایت آنان انجام پذیرفته، استعمارگران در صورتیکه خواهان اعدام دیکتاتوری سابق عراق نبودند میتوانستند به محاکمه او قواعد و در خارج عراق تن دهند. شرایط محاکمه عادلانه وی خلا از عراق امکان پذیر نمیباشد کانون مدافعان حقوق بشر نظر خود را به شرح زیر اعلام میدارد.
1 – صرف مجازات حکام ناقض حقوق بشر و متهمین بجنایت علیه بشریت امریست متحسن و قابل دفاع، که کانون از آن استقبال مینماید.
2- صدام حسین ومتهمین این دادگاه در طول بازداشت با تصمیماتی روبرو بود، که صفت دادرسی عادلانه و منصفانه را از این محاکمه سلب مینماید، لذا صدور این احکام موجب نگرانی کانون گریده است.
3- مدافعان حقوق بشر اعدام را امری قبیح و غیر قابل دفاع دانسته که صرفاً محکوم منجر شده برای اصلاح مجرم ببار نمی آورد.
4- وضعیت کنونی عراق که تحت استیلای بوده، مهیا برای محاکمه عادلانه و منصفانه نبوده، پیشنهاد مینماید اسن محاکمه بوسیله بین اللملی آن چه تا کنون وجود دانسته انجام پذیرفته، رسیدگی و صدور حکم به مجازات متهمین فوق از وجاهت بین اللملی بیشتری برخوردار خواهد بود وضعیت و شرایط این نوع محاکمه بازتاب گسترده تری در جهان داشته و با استقبال بیشتری از مدافعان حقوق بشر روبرو خواهد شد. این محاکمه عادلانه میتواند درس عبرتی برای تمام متجاوزان حقوق بشر بوده که با بیرحمی به سرکوب مردم و ملت خود
می پردازند .

کانون مدافعان حقوق بشر


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر