logo_kanoon


پیام شیرین عبادی به مناسبت در گذشت مهندس عزت الله سحابی
دریغا تهی از تو ایران زمین
شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۰ - ۰۴ ژوين ۲۰۱۱

زنده یاد مهندس عزت الله سحابی را اولین بار در دفتر مجله "ایران فردا" دیدم. شنیده بودم سیاست مداری متواضع و به قولی از جنس مردم است ، در آن دیدار فریفته خلق و خوی او شدم و یکی از هزاران مرید وی – پس از آن بارها در جلساتی که در کانون مدافعان حقوق بشر برگزار می شد از نصایح وی برخوردار شدم ، چه پدرانه سخن می گفت و راه نشان می داد که آشنای راه بود.
همواره آماده شنیدن غصه هایمان بود و به یادمان می آورد که هیچ چیز پایدار نیست و سرانجام حق پیروز خواهد شد.
با تمام سختی هایی که در دوران محبس بر او تحمیل شده بود، از کسی کینه ای نداشت و تنها نگرانی او ایران بود که مبادا ویران شود.
درگذشت این بزرگ مرد ضایعه ای است برای تمامی کسانی که به فردای ایران می اندیشند.

شیرین عبادی
۱۰ خرداد ماه ۱۳۹۰ شمسیsend page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر