logo_kanoon


بيانيه شیرین عبادی در باره تحریف سخنانشان در مورد استفاده صلح آمیز از انرڙی هسته ای
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۸۷ - ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸

هموطنان ارجمند


نظر به اینکه سخنان من در مورد انرڙی هسته ای بطور تحریف آمیزی در برخی ازرسانه های داخلی درج شد ه است لذا مجدداٌ نظریه خود را اعلام میدارم :
«دولت جمهوری اسلامی ایران ادعا می کند که قصد استفاده صلح آمیز از انرڙی هسته ای دارد ولی دنیا چنین ادعائی را قیول نمی کند. برای اینکه ادعای ایران پذیرفته شود باید دموکراسی پیشرفته در ایران برقرارگردد زیرا وقتی حکومتی دموکرات باشد ومردم بر کار حکومت نظارت نمایند امکان سوء استفاده از قدرت
نمی رود ودر این راستا لغو قوانینی که محدود کنند ه آزادی های فردی و سیاسی شهروندان است از جمله قانون لغو نظارت استصوابی پیشنهاد می گردد . حکومت جمهوری اسلامی فقط با دموکراسی می تواند اعتماد بین المللی را به صحت گفتار و کردار خود جلب کند.»
مردم ایران علی رغم انتقادات فراوانی که به حکومت جمهوری اسلامی دارند با جنگ و حمله نظامی به ایران مخالف هستند و اجازه نخواهند داد پای یک سرباز خارجی به وطن باز شوامید است روزنامه و سایت های خبری در نقل قول و انعکاس مصاحبه های اینجاب به نفع گروه یا دسته ای گزینشی عمل ننمایند و نقل هر موضوعی مغایر با مطالب فوق الذکر تکذیب می شود .

رئیس کانون مدافعان حقوق بشر

شیرین عبادی
send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر