logo_kanoon


«بیانیه »
به مناسبت 8 مارس
جمعه ۱۰ آبان ۱۳۸۷ - ۳۱ اکتبر ۲۰۰۸

هم وطنان ارجمند
مفتخریم که درجامعه ای زندگی میکنیم که تعداد زنان تحصیل کرده آن،بیش ازمردان هستند.هم اکنون بیش از 65 درصد ازدانشجویان دانشگاههای ایران را زنان تشگیل می دهند.زنان ایران ازسالها قبل حتی پیش از زنان برخی ازممالک اروپایی چون سویس حق رأی به دست آورده و به مجالس قانونگذاری راه یافته اند. بسیاری از اساتید دانشگاه، مدیران اداری، مالی و صنعتی از بین زنان تحصیل کرده ولایق انتخاب شده اند، معهذا هنوزهم قوانین تبعیض آمیزنامناسبی که عمدتاً بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است،هویت انسانی زن ایرانی را نادیده می انگارد.قوانینی که ناظر به دیه،گواهی،امور خانوادگی و.... است همه وهمه حکایت ازتبعیضی ناروا بر زنان دارد .
متأسفانه به جای آن که نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولین دولتی با ارائه طرحها و لوایح مناسب،سعی در کاهش تبعیض ناروا نمایند.گاهی اوقات دیده شده که سعی دارند شأن فرهنگی زن ایرانی را تا آنجا کاهش دهند که آنان را سزاوار قوانین تبعیض آمیز کنونی نمایند و در این رابطه می توان به طرحی که اخیراً توسط عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و تقدیم مجلس شده است اشاره نمود .به موجب این طرح با پیش بینی سهمیه جنسیتی برای تحصیل در دانشگاهها در نظر دارند حداکثر تا 50 درصد ظرفیت هر دانشگاهی را به دختران اختصاص دهند وبدین سان تضییقی دیگربرای ترقی وتعالی زنان ایجاد نمایند.همچنین دخالت قوه قضائیه درزندگی خصوصی شهروندان و صدور بخشنامه به دفاتر ازدواج جهت توصیه به زوجین برای آن که مهریه رابا قید عندالاستطاعه تعیین نمایند نیز در همین راستا ارزیابی می شود.کانون مدافعان حقوق بشر براین اعتقاد است که مهریه سنگین، ضامن خوشبختی زنان مسلمان نیست ،امّا برای مقابله با این پدیده می بایستی در ابتداء قوانین تبعیض آمیز ضد زن را اصلاح نمود تا دختران با تصور اشتباه تأمین آتیه در زندگی زناشوئی، ناگزیر از تعیین مهریه سنگین نگردند.
کانون مدافعان حقوق بشر روز 8 مارس را به همه زنان شاد باش گفته و بر همت والای آنان در مبارزه با تبعیض و نابرابری آفرین میگوید .
کانون مدافعان حقوق بشر
15 اسفند 1385send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر