logo_kanoon


كانون مدافعان حقوق بشر:
حركت ملي خشونت‌زدايي را سامان دهيم
سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۸۸ - ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۹

arm.jpg
کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای با توجه به بروز پدیده خشونت در ابعاد مختلف و اشکال کهنه و جدید آن در ماه های اخیر، پیشنهاد داد تا حرکت ملی خشونت زدایی سامان داده شود. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، در بیانیه این سازمان مردم نهاد که خطاب به تك تك ايرانيان دلسوز با هر ايده، مرام و تفكر و در هر جايگاه و مقام و در هر گروه و نهادي نوشته شده، پیشنهادهایی برای خشونت زدایی در جامعه به روشنفكران و نهادهاي مدني، صنفي و حقوق بشري و احزاب و گروههاي سياسي، اجتماعي و اصحاب قلم و همچنین مسئولان امر داده شده است. به اعتقاد کانون مدافعان حقوق بشر، ميانه‌روان عرصه قدرت و سياست نقش اساسي در اين دوران جامعه ايران خواهند داشت. متن بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر که بیست و پنجم شهریور ماه 1388 منتشر شده به شرح زیر است:

كانون مدافعان حقوق بشر:

حركت ملي خشونت‌زدايي را سامان دهيم

هموطنان عزيز
كانون مدافعان حقوق بشر با باور عميق به صلح به عنوان پايه اصلي زيست انساني در جوامع بشري و لازم‌ترين و فوري‌ترين نياز جامعه بشري به ويژه در دوران كنوني، نگراني عميق خود را از بروز، تداوم و حيات ريشه‌هاي سياسي- اجتماعي آن در كشور ايران و در وضعيت كنوني اعلام مي‌دارد.
آنچه متأسفانه طي ماه هاي اخير شاهد بوديم، بروز پديده خشونت در ابعاد مختلف و اشكال كهنه و جديد آن بود كه به واقع تمام مدافعان حقوق بشر و صلح طلبان را نگران و هراسناك کرده و صد افسوس كه قربانيان پيدا و پنهان بسياري نيز داشته و اكنون نگراني ما نه تنها از عدم جبران خسارت‌هاست كه از تداوم خشونت‌هاست.
روي سخن ما در اين بيانيه با تك تك ايرانيان دلسوز با هر ايده، مرام و تفكر و در هر جايگاه و مقام و در هر گروه و نهادي است.
در شرايطي كه جامعه آبستن تحولات عميق بوده و به اذعان همگان فقر، بيكاري، تبعيض قومي و جنسيتي، تهديدات خارجي و بسياري عوامل ديگر عوامل بر هم زننده صلح و امنيت و پايداري اجتماع به شمار مي‌آيند، افزون بر اين عوامل، خشونت عريان، زندان، شكنجه، كلام خشن، تهديد، تجاوز، ترويج قانون‌گريزي و تمسك ابزارگرايانه به قانون به شرط تأمين منافع خود و گروه هاي خودي، بي‌توجهي به منافع ملي و تلاش براي حذف و قطع حيات جريان ها و گروه‌هاي سياسي- اجتماعي با علايق و سلايق متفاوت كه خود شكل پيچيده‌اي از خشونت است، استفاده ابزاري برخي از تريبون‌هاي عبادي- مذهبي براي ترويج خشونت و تهديد مخالفان، بي‌اعتنايي به خواست جوانان و مخالفان و منتقدان و حتي بي‌توجهي به توصيه‌هاي بزرگان سياسي- مذهبي كه خود مي‌توانند به عنوان مراجع قابل اعتنا و اتكادر جامعه باشند، جامعه را مورد تهديد جدي قرار داده است.
تاريخ اندرز گذشته و عبرت حال است. تاريخ نشان داده است كه خشونت با ايجاد نفرت به باز توليد خشونت مي‌انجامد و تر و خشك را در جامعه مي‌سوزاند. در اوضاع و احوال وحشت سياسي- اجتماعي در جامعه، روندهاي پرده‌پوشي به تمامي گسترش مي‌يابند و به صورت جزيي از اعمال و تجديد خشونت درمي‌آيند.
هرچه توسل به اين شيوه‌ها فوريت بيشتري داشه باشند، تلاشي كه از مردم طلب مي‌شود، قابل ملاحظه‌تر خواهد بود و حاصل جمع رنج‌ها گسترده‌تر. حتي زماني كه امكان بروز مقاومت‌هاي احتمالي ناچيز مي‌شود، انصراف مردم به صورت بي‌تفاوتي و كاهش سرمايه حمايتي بروز مي‌كند كه در نوع خود آسيب جبران‌ناپذيري است. افزايش فشارها و تهديدها اين امكان را تقويت مي‌كند كه مردم در بي‌تفاوتي پناه گرفته و به مقاومت منفعل روي آورند. ترديدي نيست كه خشونت و امنيتي شدن محيط اجتماعي زمينه بروز بسياري از بي‌قانوني‌ها را فراهم مي‌آورد.
هشدار و هشدار؛ كه شرايط امنيتي و خشونت و ارعاب در جامعه، به نفع هيچ فرد و جرياني نيست و بايد با تدبير و عقلانيت، فضاي اعتماد، محبت و مهرورزي را به جامعه بازگرداند.
كاهش رنج هاي ناشي از حوادث اخير توسل به قانون است. هنوز مي‌توان با پذيرش حق قانوني مخالفان (با هر كميتي) فضاي امنيتي را به فضاي محبت تبديل كرد و مردم نيز با پرهيز از افتادن در دام خشونت‌طلبان و پرهيز از هر نوع خشونت بر مطالبات به حق و قانوني خود پاي فشارند. ايران كشور تك تك ايرانيان است و خاك اين سرزمين متعلق به همه ما ايرانيان است.
اكنون بايد همت كرد و حركت ملي و مدني براي مقابله با هر نوع خشونت را سامان داد.
كانون مدافعان حقوق بشر:
1-از همه روشنفكران و نهادهاي مدني، صنفي و حقوق بشري و احزاب و گروههاي سياسي، اجتماعي و اصحاب قلم مصرانه مي‌خواهد براي "خشونت‌زدايي" در جامعه از تمام امكانات مادي و معنوي خود بهره گرفته و منصفانه و مشفقانه به نقد هر نوع رفتار و كلام خشونت‌آميز بپردازند و مانع گرفتار آمدن جامعه در دام خشونت شوند.
2- بزرگان و مسئولان امر كه به دليل برخورداري از ابزار قدرت، نقش تعيين كننده‌اي در اين امر مي‌توانند داشته باشند، ضمن پرداختن به ريشه هاي خشونت و مقابله جدي با آن، با پرهيز از هرگونه تبعيض و جانبداري يكسويه و بكارگيري كلام تند و خشن، مانع حذف جريانات و گروهها و شخصيت‌هاي سياسي،مذهبي و اجتماعي با سلايق و ديدگاه هاي مختلف و قطع شريان هاي حياتي جريان های سياسي، اجتماعي، صنفي و مدني شوند، چراكه اساساً حذف، مبناي خشونت بشمار مي‌آيد. بديهي است ميانه‌روان عرصه قدرت و سياست نقش اساسي در اين دوران جامعه ايران خواهند داشت و البته اكنون نيز برخي از بزرگان و مسئولان به درستي از عواقب نگران‌كننده تداوم برخي سياست‌هاي جاري سخن مي‌گويند و هشدار مي دهند.


كانون مدافعان حقوق بشر
25/6/1388send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر