logo_kanoon


کانون مدافعان حقوق بشر خطاب به مقام های قضایی
مسببان عمل غیر قانونی ممانعت از انتشار روزنامه یاس نو را تحت پیگرد قرار دهید
پنجشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۸ - ۲۱ مه ۲۰۰۹

arm.jpg
«کانون مدافعان حقوق بشر» به دنبال جلوگیری از انتشار روزنامه «یاس نو» که با درخواست دادستان عمومی و انقلاب تهران صورت گرفت، در بیانیه ای مطبوعاتی با اعتراض به این اقدام، از مقام های عالی رتبه قضایی خواست تا مسببین این عمل غیرقانونی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. این سازمان مردم نهاد همچنین با اشاره به اقدام وزارت ارشاد در ممانعت از انتشار مجدد روزنامه یاس نو که به بیکار شدن جمعی از روزنامه نگاران و کادر فنی این روزنامه منتهی شده است، رفع توقیف از روزنامه یاس نو را خواستار شده است. متن بیانیه کانون مدافعان حقوق بشر که 31 اردیبهشت 1388 منتشر شده، به شرح زیر است:

به نام خدا
هموطنان عزیز
بار دیگر روزنامه «یاس نو» در دومین روز انتشار خود، با اقدام غیرقانونی دادستان عمومی و انقلاب تهران به مرگ زودرس دچار شد و وزارت ارشاد به استناد نامه غیرقانونی مرجع قضایی فوق الذکر مانع انتشار روزنامه یاس نو شد. دادستان عمومی تهران به بهانه عدم ابلاغ دادنامه مربوط به «یاس نو» نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعتراض می کند. اعتراض دادستان قانوناً نمی تواند باعث جلوگیری از انتشار روزنامه «یاس نو» شود. ولی آنچه در عمل رخ داده این است که دومین شماره روزنامه فوق بدون تشکیل محکمه و رسیدگی قانونی و داشتن حق دفاع و رعایت اصل 168 قانون اساسی و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی 1381)، توقیف شد و با توقیف این روزنامه دهها نفر بیکار شده اند. شگفت آنکه مسئولان عالی رتبه قوه قضائیه به این عمل غیرقانونی دادستان ایراد و اعتراض نکرده و صرفاً به این امر بسنده می کنند که نامه دادستان دلالت بر توقیف روزنامه یاس نو نبوده است.
کانون مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن توقیف روزنامه یاس نو، این اقدام دادستان را از مصادیق بارز ایجاد محدودیت های غیرقانونی برای مطبوعات ارزیابی کرده و از مقامات عالی رتبه قوه قضائیه جداً می خواهد:
اولا ًمسببین این عمل غیرقانونی را تحت پیگرد قانونی قراردهند،
ثانیاً دستور فرمایند از روزنامه یاس نو رفع توقیف شده، تا بتواند به انتشار خود طبق روال عادی ادامه دهد.

کانون مدافعان حقوق بشر
31/2/1388


send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر