logo_kanoon


سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه:
بازداشت های اخیر در مقابل زندان اوین محکوم است
شنبه ۱ فروردين ۱۳۸۸ - ۲۱ مارس ۲۰۰۹

evin3.jpg
حسن اسدی زیدآبادی، سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه، بازداشت برخی از خانواده های دانشجویان بازداشت شده پیشین به همراه تعدادی از فعالان برجسته دانشجویی و برخی از خانواده های آنان را در مقابل زندان اوین و همزمان با آغاز سال نو، نشانه بی توجهی کامل نهاد های مسئول نسبت به موازین قانونی و همچنین خواست مکرر فعالان اجتماعی و سیاسی و بخش های گسترده ای از جامعه مدنی دانست که پیش از این خواهان آزادی هرچه سریع تر فعالان دانشجویی و سیاسی شده بودند که طی زمستان سال گذشته بدون رعایت موازین قانونی بازداشت شده بودند.
سخنگوی کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه در گفت وگوی کوتاهی با سایت کانون مدافعان حقوق بشر گفت: «بدون شک اجتماع تعدادی از شهروندان و وابستگان زندانیان در نزدیک ترین محل ممکن به عزیزان دربندشان حقی قانونی است که نقض آن نمره منفی دیگری در کارنامه پر انتقاد حاکمان می افزاید اما از سوی دیگر باید افزود بازداشت پدران و مادران رنجیده ای که فرزندان دانشجوی خود را تنها به دلیل مطالبه حقوق قانونی خود و سایر شهروندان در روز جشن ملی در کنار خود ندارند حاکی از دستپاچگی و شرمساری عاملان بازداشت و نقض حقوق دانشجویان و کلیه فعالان سیاسی است.
اسدی زیدآبادی در ادامه گفت که «کمیته پیگیری بازداشت های خودسرانه» ضمن آنکه برپایی هرگونه تجمع مسالمت آمیز را حق قانونی کلیه شهروندان می داند که حاکمیت نسبت به تضمین آن متعهد است، بازداشت های اخیر را به شدت محکوم کرده و نسبت به عواقب سوء رواج سرکوب عیان و برهنه نادیده گرفتن آشکار موازین قانونی در مشروعیت مراجع قضایی و امنیتی در نظرگاه ملت هشدار می دهد.send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر