logo_kanoon


بیانیه کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر
روز جهانی زن بر زنان ایران مبارک
شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۸۷ - ۰۷ مارس ۲۰۰۹

«کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر» در آستانه 8 مارس، روز جهانی زن با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی با تبریک این روز، از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران، آزادی فعالان زنان زندانی، اقدام برای تغییر قوانین نابرابر و تحقق کرامت زنان ایرانی را خواستار شد. متن بیانیه کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر به شرح زیر است:

روز جهانی زن را در شرایطی گرامی می داریم که از یک سو مبارزات تحسین برانگیز و تلاش های پیگیر و خستگی ناپذیر زنان ایران هرروز بیش از پیش افق های روشن را پیش روی نه تنها زنان ایران بلکه جامعه ایرانی به تصویر می کشد.
اکنون باور داریم که زن ایرانی جایگاه والا و کرامت واقعی انسانی خود را با تلاش خویش کسب خواهد کرد و زنان جامعه ایران به این درجه از رشد و بلوغ فکری و آگاهی رسیده اند که مطالبات برابری طلبانه و مبارزات ضد تبعیض را با اتکاء به توان و نیروی زنان و مردان آگاه جامعه پیگیری کرده و به نتیجه مطلوب خواهند رسانید.
اما از سویی دیگر نیک واقفیم که این مبارزه بس پرهزینه است. هرروز شاهد صدور احکام ناعادلانه علیه زنان فعال و گاه حبس و بازداشت غیرقانونی و غیرمنصفانه آنها و بسط سیاست های تبعیض آمیز و تلاش برای تدوین لوایح و قوانین زن ستیز در مراکز و مراجع قدرت هستیم.
نگرانی جامعه ایران از تنگ نظری و بسط تبعیض و بی عدالتی در بسیاری از گستره های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین جنسیتی هرروز بیش از پیش خود را نمایان می سازد و متأسفانه بخشی از قدرت حاکم به جای تمکین به خواست واقعی ملت ایران برای رفع تبعیض و بی عدالتی سعی در خاموش کردن صداهای منتقد و معترض تسامح طلب و از سوی افراد و نهادهای مدنی، اجتماعی و سیاسی می کند.
کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر با ایمان به، به ثمر رسیدن مبارزات و تلاش های زنان و مردان ایران جهت رفع تبعیض و نابرابری و تحقق کرامت والای انسانی هرزن و مرد ایرانی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران می خواهند:
1- فعالان زنان زندانی را در اسرع وقت آزاد و احکام صادره علیه فعالیت زنان را متوقف کنند.
2- برای تغییر قوانین نابرابر و تبعیض آمیز اقدام عاجل کنند.
3- حرمت و کرامت واقعی زنان ایران را نه فقط با شعار بلکه در عرصه عمل محقق سازند.

کمیته زنان کانون مدافعان حقوق بشر
18/12/1387send page email page     print version print


                   


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر