logo_kanoon


با انتشار بیانیه‌ای
از دولت ایران
درخواست مؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا برای آزادی فوری عبـدالفتاح سلطانی
شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ - ۰۳ اکتبر ۲۰۱۵

soltani.jpg
مؤسسه حقوق بشر کـانـون بیـن‌المللی وکلا با انتشار بیانیه‌ای از دولت ایران خواست تا عبدالفتاح سلطانی، وکیل مدافع حقوق بشر را که در سپتامبر 2012 به‌دلیل اتهام‌هایی مانند دریافت «جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ» به 13 سال زندان محکوم شده است را آزاد کند.
به‌گزارش سایت مؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا، متن بیانیه این سازمان که در تاریخ 30 سپتامبر 2015 منتشر شده، به‌شرح زیر است:

مؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا مصرانه از دولت ایران می‌خواھد تا وکیل مدافع حقوق بشر، عبدالفتاح سلطانی که در سپتامبر 2012 برای اتھاماتی شامل دریافت «جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ» به 13 سال زندان محکوم شده بود را سریعا آزاد نماید. علاوه بر این، وخامت سلامت آقای سلطانی و شرایط زندان اوین، که وی در حال حاضر در آنجا زندانی است، موجب نگرانی شدید مـؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا می‌باشد.
بارونس هلنا کندی کیوسی، رئیس مشترک ھیئت مدیره مـؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا گفت: «عبدالفتاح سلطانی بیش ازسه سال است که در زندان به سر می برد. مـؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا اطلاع دارد که وضعیت سلامت وی رو به وخامت است و او از چندین بیماری رنج می‌برد که از سوی مقامات زندان به آنھا رسیدگی نشده و تحت درمان قرار نگرفته است. ما به دولت ایران یادآوری می‌کنیم که بر مبنای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران نیز از امضا کنندگان آن است، تمامی افراد زندانی باید از رفتاری محترمانه و به شیوه‌ای انسانی برخوردار شوند. ما نگرانی شدید خود را در خصوص شرایط حبس آقای سلطانی ابراز می کنیم و مصرانه خواستار آزادی فوری وی ھستیم.»
در سال 2001 آقای سلطانی به ھمراه خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، کانون مدافعان حقوق بشر (DHRC) را بنیان‌گذاری نمود. این سازمان غیر دولتی به تعداد زیادی از معترضان، فعالان و مدافعان حقوق بشر مشاوره حقوقی رایگان ارائه کرده است. در سال 2008 سازمان DHRC توسط مقامات دولتی بسته شد. از آن زمان آقای سلطانی به صورت مداوم تحت آزار و اذیت قرار گرفته و در سال 2009، دولت ایران از سفر وی به خارج از ایران جھت دریافت جایزه شھر نورنبرگ که در قدردانی از تلاش‌ھای مربوط به حقوق مدنی وی اعطاء می‌شد، ممانعت ورزید. در سال 2012، در حالی‌که در زندان بسر می برد، جایزه IBA [جایزه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا] برای شجاعت و تعھد وی نسبت به اجرای قانون و حقوق بشر در ایران به او اعطا گردید. این جایزه توسط دختر وی، مائده سلطانی، و ھمکار ایرانی او، وکیل مھناز پراکند، به نیابت از او پذیرفته شد.
در سال 2013، گروه کاری بازداشت‌ھای خودسرانۀ سازمان ملل متحد اعلام کرد که سلب آزادی آقای سلطانی خودسرانه و در تناقض با چندین ماده از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌باشد و از دولت ایران مصرانه خواستار آزادی فوری آقای سلطانی و ارائه غرامت کافی به وی گردید.
ھانز کورل، رئیس مشترک ھیئت مدیره سازمان IBAHRI اعلام کرد: «این سازمان مصرانه از ایران می‌خواھد تا تعھدات قانونی بین‌المللی خود را رعایت نماید و ھمچنین نسبت به قانون اساسی خود که تضمین می‌کند که شھروندان ایرانی از تمامی حقوق بشری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی برخوردار باشند، احترام قائل شود. به‌علاوه، برای ایران نیاز مبرمی جھت پیروی از اصول پایه‌ای سازمان ملل متحد در ارتباط با نقش وکلا وجود دارد، تا بدین وسیله اطمینان حاصل شود که وکلا در ایران، جھت ارائه وظایف حرفه‌ای خود، بدون ارعاب، آزار و اذیت، دخالت و یا تھدید به تحت تعقیب قرار گرفتن، قادر به انجام وظایف حرفه‌ای و شغلی خود باشند.»
پایان
یادداشت‌ھایی به سردبیر
(1) عبدالفتاح سلطانی در ابتدا به 18 سال زندان محکوم شده بود. در پی درخواست تجدید نظر، دوره محکومیت وی به 13 سال تقلیل یافت. او متھم به تشکیل یا اداره یک گروه یا انجمن در خارج یا داخل کشور در تبانی با ھدف تضعیف امنیت ملی شده است؛ تحت ماده 498 قانون مجازات جمھوری اسلامی ایران (ده سال)؛ تحت ماده 610 قانون مجازات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی (پنج سال)؛ به موجب ماده 500 قانون مجازات تبلیغ علیه نظام (یک سال). علاوه بر این، بر مبنای ماده 2 قانون تشدید مجازات برای مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاھبرداری (دو سال)، آقای سلطانی برای کسب درآمد نامشروع، منجمله جایزه بین المللی حقوق بشر نورنبرگ محکوم شده است. ھمچنین دادگاه 20 سال ممنوعیت برای انجام کار حقوقی وی تحمیل کرده بود، که این مورد در دادگاه تجدید نظر لغو گردید.
(2) برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد جایزه حقوق بشر کانون بین المللی وکلا ( IBA) که در سال 2012 به آقای سلطانی اعطاء گردید به وبسایت tinyurl.com/p29zex5 مراجعه نمایید.
(IBA) International Bar Association (3) ، که در سال 1947 تاسیس شده است، سازمانی پیشگام برای شاغلین بین‌المللی در حرفه وکالت، کانون وکلا و انجمن‌ھای حقوقی در دنیا است. انجمن حقوق بشر از طریق اعضای آن در سطح جھانی، شامل وکلا، دفاتر حقوقی و انجمن‌ھای حقوقی، در پیشرفت اصلاحات حقوق بین‌الملل ذی نفوذ است و آینده حرفه وکالت در سرتاسر دنیا را رقم می‌زند.
مقر اداری IBA در لندن است و دفاتر منطقه‌ای آن در سائو پائولو، برزیل، و سئول، کره جنوبی، و واشینگتن دی سی، ایالات متحده آمریکا واقع شده‌اند و International Criminal Court Programme ( برنامه دیوان بین‌المللی جنائی) (IBA ICC) از دفتر این مؤسسه در لاھه ھلند اداره می‌شود.
مـؤسسه حقوق بشر کانون بین‌المللی وکلا ( IBAHRI) برای ارتقاء، حمایت، و اجرای حقوق بشر بر مبنای حاکمیت عادلانه قانون، و در جھت حفظ استقلال نظام قضایی و حرفه وکالت در سراسر جھان فعالیت می‌کند.
(4): توئیتر IBAHRI@
برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا با فرد ذیل تماس بگیرید:
Romana St. Matthew - Daniel
Press Office
International Bar Association
4th Floor, 10 St Bride Street,
London EC4A 4AD
موبایل: (Mobile) +44 (0)7940 731 915
مستقیم شماره: (Direct Line) +44 (0)20 7842 0094
اصلی اداره: (Main Office) +44 (0)20 7842 0090
نمابر: (Fax) +44 (0)20 7842 0091


send page email page     print version print


                   


نظر شما؟

نام:

عنوان:

نظر:
codeimgکد را اينجا وارد کنيد:


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر