logo_kanoon

فرزندکشی

خروج از کشور برای زنان

شهادت زن

قانون به زبان ساده
تابعیت ایرانی

مهریه

مادر اجازه ندارد

ازدواج کودکان

قتل عمد

خانم رییس‌جمهور

زن صیغه‌ای

منشور حقوق شهروندی:
یک تعارف خشک و خالی با مردم

فعال حقوق بشر برانداز نیست

خانواده نرگس محمدی چشم انتظار آزادی او هستند
یک سال از خروج فرزندان نرگس محمدی از ایران گذشته. دوقلوهای نایب رئیس زندانی کانون حقوق بشر، حالا در فرانسه پیش پدرشان زندگی می کنند.


kanoon_voa.jpg
کانون مدافعان حقوق بشر


کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر