logo_kanoon
کانون مدافعان حقوق بشر با طرح فراخوانی خواستار شد

اعدام بس کودکان
«کانون مدافعان حقوق بشر» در سومین اقدام ملی خود، با طرح فراخوانی با عنوان «اعدام بس کودکان»، توقف اعدام کودکان را خواستار شد. به این ترتیب کانون مدافعان حقوق بشر در این اقدام نیز همچون گذشته، توجه صاحب نظران را به نکته دیگری جلب و راهکارهای پیشنهادی خود را ارائه کرد. این سازمان مردم نهاد همچنین در فراخوان خود با تأکید بر آموزه های دینی از مدیران قضایی، اجرایی و قانونگزاران درخواست کرده که در صیانت حیات کودکان و حذف مجازات مرگ برای آنها اقدام فوری روا دارند. به این ترتیب طرح «اعدام بس کودکان» از تاریخ 31 فروردین 1388 فعال می شود.


شیرین عبادی در نشست كانون مدافعان حقوق بشر درباره اعدام كودكان:

كودكان را اعدام نكنید
کانون مدافعان حقوق بشر صدور حکم اعدام و اجرای آن – به‌ویژه درباره اطفال بزهکار- را نه فقط مغایر صریح موازین جهانی حقوق بشر ارزیابی می‌کند، بلکه این قبیل مجازات‌ها را حتی با موازین شرعی منطبق نمی‌داند و بر این باور است که مسوولان امر مکلفند فرصت توبه و بازگشت به زندگی شرافتمندانه را برای همه بزهکاران – که در واقع غالبا قربانیان شرایط ناعادلانه اجتماعی هستند – به ویژه اطفال دارای کمتر از ۱۸ سال سن، فراهم نمایند و زمینه‌ای را ایجاد کنند تا پس از تدارک اصلاح اطفال بزهکار در کانون‌های اصلاح و تربیت، جامعه بتواند با آغوش باز پذیرای آنان باشد.کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر