logo_kanoon
کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه خرداد 1397:

اختصاص مراکزی برای تجمع،
دایره آزادی‌ها را محدود می‌کند
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه 1397 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه اردیبهشت 1397:

ظلم به دروایش را متوقف کنید
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه 1397 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه فروردین 1397:

مسئولان نشان دهند که به‌سوی مردم می‌آیند
یا به‌سمت فروپاشی
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین ماه 1397 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه اسفند 1396:

تنها راه نجات کشور، شنیدن صدای معترضان
و پاسخ به مطالبات معوقه آنان است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه بهمن 1396:

منشاء بسیاری از حوادث ناگوار
در اعتراض‌های خیابانی، دخالت بسیجی‌ها است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه دی 1396:

دولت به درخواست گزارشگر سازمان ملل برای اعلام رسمی اسامی بازداشت‌شدگان و کشته‌شدگان توجهی نکرده‌ است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه آذر 1396:

سپاه با گسترش غیرقانونی اختیاراتش سعی دارد
به مهره نیرومندی در مبادلات سیاسی تبدیل شود
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه آبان 1396:

ناکارآمدی دستگاه قضایی
متوجه قصور رهبری است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آبان ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مهر 1396:

سلب حق عضویت یک زرتشتی
در شورای شهر خلاف قانون و حقوق بشر است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مهر ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه شهریور 1396:

مسئولان قضایی
«مرگ خاموش» زندانیان سیاسی و عقیدتی
را تدارک دیده‌اند
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مرداد 1396:

مهدی کروبی با اعتصاب غذا ثابت کرد که ایرانیان همچنان باید برای تأسیس «عدالتخانه» کوشش کنند
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مرداد ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه تیر 1396:

حذف زنان از گزینه‎های وزارت
باعث بی‌اعتباری قانون اساسی می‌شود
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در تیر ماه 1396 پرداخت.


در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1396:

کانون مدافعان حقوق بشر:
از بیان سخنان هرج و مرج‌گرا پرهیز کنید
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه اردیبهشت 1396:

رییس جمهور منتخب، نظارت بر وزارت اطلاعات
را در دستور کار خود قرار دهد
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه فروردین 1396:

پایه‎‌های لرزان دموکراسی در ایران
با نظارت استصوابی سست‌تر شده است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین ماه 1396 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه اسفند 1395:

باردیگر رقابت‌های سیاسی
منجر به دستگیری‌های فراقانونی شده است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه بهمن 1395:

زندان خانگی
تأکیدی است بر فقدان حاکمیت قانون در ایران
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه دی 1395:

اجرای حکم شلاق برای خبرنگاران
به معنی سرکوب شخصیت آنان است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه آذر 1395 اعلام کرد:

غفلت از نظام جامع تأمین اجتماعی
زمینه‌ساز کاهش رفاه جامعه
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه آبان 1395:

حذف دگراندیشان
در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آبان ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مهر 1395:

مراکز غیر قانونی بازپرسی
استقلال قوه قضاییه را زیر سؤال می‌برد
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش ماه مهر 1395 خود با اشاره به اینکه «مراکز غیرقانونی بازپرسی و بازجویی»، بی‌طرفی و استقلال قوه قضاییه را زیر سؤال می‌برند»، از قوه قضاییه خواسته تا نسبت به رفع این مسأله که از آن به‌عنوان یک معضل در قوه قضاییه نام برده است، اقدام کند.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه شهریور 1395 خبر داد:

سهم ناکافی آموزش و پرورش
از بودجه عمرانی دولت
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مرداد 1395:

ایران «عدالتخانه» ندارد
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مرداد ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه تیر 1395:

زندانیان سیاسی و عقیدتی مسن
توان ادامه زندان ندارند
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در تیر ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه خرداد 1395:

شلاق، پاسخ مطالبات صنفی کارگران نیست
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه اردیبهشت 1395:

قوه قضاییه، فرهنگ و هنر را دست‌مایه
تصفیه حساب‌های سیاسی قرار داده است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه فروردین 1395:

دستگاه قضایی درصورت فوت زندانیان بیمار،
به قتل غیرعمد متهم می‌شود
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین ماه 1395 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه اسفند 1394:

مقام‌های مسئول در جهت بهبود وضعیت معیشتی
و رفاه اقتصادی مردم قدم بردارند
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه بهمن 1394 مطرح کرد:

استفاده ابزاری از دین
برای پیشبرد مقاصد سیاسی
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه دی 1394:

شورای نگهبان
خلاف قانون اساسی عمل کرده است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه آذر 1394:

آقای رییس جمهور در برابر
رفتارهای خودسرانه مأموران امنیتی بایستید
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه آبان 1394:

روزنامه‌نگاران بازداشت شده، دستاویز
رقابت‌های سیاسی شده‌اند
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آبان ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مهر 1394:

تعلل در درمان زندانی‌های بیمار موجب
تشدید بیماری و حتی مرگ آنان شده است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مهر ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه شهریور 1394 اعلام کرد

آغاز سال تحصیلی و تداوم زندان معلمان
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مرداد 1394:

اجرا نکردن ماده 134
مصداق بازداشت‌ خودسرانه است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مرداد ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه تیر 1394

بعد از توافق هسته‌ای، نوبت آزادی
زندانیان سیاسی و محصوران دربند است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در تیر ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه خرداد 1394

حکومت در تلاش
برای سرکوب کامل جامعه مدنی است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر


در ایران در ماه اردیبهشت 1394

رییس قوه قضاییه مسئول جان و سلامت
زندانیان سیاسی بیمار است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه فروردین 1394

محرومیت اجتماعی و ناامنی اقتصادی فقرا
را به خودسوزی رسانده است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در فروردین ماه 1394 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه اسفند 1393

مافیای سیاسی و نظامی پول قاچاق را ابزار رسیدن به قدرت می‌کند
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1393 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر

در ایران در ماه بهمن 1393

ممنوعیت رسانه‌ای "خاتمی"
نشانه بازیچه شدن قوه قضاییه است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در بهمن ماه 1393 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه دی 1393

توقیف روزنامه‌ها نشان‌دهنده
ناشکیبایی حاکمیت است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در دی ماه 1393 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه آذر 1393

شرط تحقق شعارهای دولت
رفع تبعیض از اقوام است
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش‌های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آذر ماه 1393 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه آبان 1393اعلام کرد

تمرکز دستگاه های امنیتی
بر تخریب نهادهای مدنی
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در آبان ماه 1393 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مهر 1393:

پاشیدن اسید به صورت دختران مقدمه
اجرای قانون آمران به معروف و ناهیان از منکر
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در مهر ماه 1393 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه شهریور 1393:

پاسخ اعتراض کارگران شلاق و زندان نیست
کانون مدافعان حقوق بشر در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در شهریور ماه 1393 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه مرداد 1393:

تحصیلات عالی نباید در انحصار
باندهای قدرت درآید
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در گزارش مرداد ماه 1393 با اشاره به جوانانی که به دلایل سیاسی و عقیدتی از تحصیل در مقاطع عالی باز مانده اند، بر ضرورت کنار گذاشتن تبعیض های آموزشی تأکید کرد.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه تیر 1393:

کشتن غیر نظامیان به استقرار صلح
در منطقه خاورمیانه آسیب می رساند
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در تیر ماه 1393 پرداخت.


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش وضعیت حقوق بشر
در ایران در ماه خرداد 1393
و با اشاره به درگیری ها در منطقه خاورمیانه:

مسئولان از دامن زدن به نزاع میان شیعه و سنی دوری کنند
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است در ادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه 1393 پرداخت.


در گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه
اردیبهشت 1393 و با تأکید بر ضرورت کشف حقیقت
و دادرسی عادلانه مطرح شد

تبریک کانون مدافعان حقوق بشر
به مادران خاوران
کانون مدافعان حقوق بشر که ریاست آن‌ بر عهده شیرین عبادی است درادامه گزارش های ماهانه خود به بررسی‌ وضعیت حقوق بشر در ایران در اردیبهشت ماه 1393 پرداخت.کانون مدافعان حقوق بشر
عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر